Значення мікродобрив в живленні с/г культур

Значення мікродобрив в живленні с/г культур

Для підвишення урожайності сільськогосподарських культур разом з основними макродобривами (N, P, K) важливе значення мають мікродобрива. Результативність засвоєння основних мікроелементів на пряму залежить від наявності їх в рослині. Вони необхідні рослинам в невеликих кількостях. Вміст мікроелементів  складає тисячні і десятитисячні долі відсотків маси рослин, проте кожний з них виконує чітко певні функції в обміні речовин, живленні і не може бути замінений іншим елементом.

 

 

При вирощуванні сільськогосподарських культур на ґрунтах з недостатнім, а в деяких промислових районах України з надмірним вмістом доступних форм мікроелементів, різко знижується урожай і погіршується  його якість. Нестача або надлишок їх в рослинницькій продукції і кормах може викликати захворювання сільськогосподарських тварин і людини.

Основне значення мікроелементів полягає у підвищенні активності ферментів, які каталізують біохімічні процеси. До них належать В, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Fe, та ін., вміст яких у рослинах і ґрунтах становить не більше тисячної частки процента в перерахунку на суху речовину. Їх роль у живленні рослин не обмежується активізацією ферментів, вони здатні утворювати комплекси з нуклеїновими кислотами та іншими сполуками, впливають на фізичні властивості і структуру клітини, стан і розвиток кореневої системи, формування репродуктивних органів тощо.

Мікроелементи входять до складу багатьох вітамінів, ферментів, активують їх роботу, беруть участь в азотних і вуглеводних обмінах рослин, в окисно-відновних процесах, підсилюють процес фотосинтезу. Крім того, вони підвищують проникність клітинних мембран, що впливає на надходження іонів в рослину, на структуру і фізіологічні функції рибосом. Під їх дією підвищується стійкість рослин проти грибкових, вірусних і бактеріальних хвороб, несприятливих умов зовнішнього середовища (посуха, мороз, затоплення, суховії та ін.).

 

Значення основних мікроелементів

 

Елемент

Функції в рослині

Магній

Mg

-  Основна функція - система перенесення енергії;
-  Основна складова частина хлорофілу;
-  Активує фермент, каталізуючи участь СО2 у процесі фотосинтезу.

Кальцій

Са

-  Входить до складу ядерної речовини, тому відіграє важливе значення в поділі клітин;

-      У вигляді пектату входить до складу клітинних оболонок;

-      Стимулює ріст та розвиток кореневої системи;

-      Впливає на відновлення нітратів до аміаку;

-  Впливає на обмін вуглеводів, білків.

Марганець

Mn

-  Бере участь у вивільненні енергії з молекул; розпаді гормонів рослин; разом з залізом у транспорті енергії, необхідної для фотосинтезу; у процесі засвоєння азоту, який уповільнюється при дефіциті марганцю;

-  Регулює фотосинтез, вуглеводний та білковий обмін. 

Бор

В

-  Важливий компонент синтезу РНК і ДНК;
-  Дефіцит бору послабляє діяльність гормонів і сповільнює транспорт цукру.

Мідь

Cu

-  В основному в складі білків у зелених клітинах відповідає за зв'язування сонячної енергії;
-  Поряд з цинком, активує фермент, що запобігає руйнування клітин рослин;
-  Бере участь у процесі метаболізму білків і вуглеводів;

-  Підвищує посухо-, морозо-, та жаростійкість.

Цинк

Zn

-  Каталізатор у багатьох ферментних системах;
-  У складі ферментів бере участь у метаболізмі крохмалю й азоту;
-  Контролює синтез амінокислоти триптофану (попередника ауксину, регулятора росту);

-  Регулює фосфорний обмін та біосинтез вітамінів.

Залізо

Fe

-  Необхідний компонент багатьох ферментів у рослині;
-  Утримується в хлоропластах і бере участь у фотосинтезі й метаболізмі азоту і сірки;
-  Залучений у синтез хлорофілу;

-  Регулює фотосинтез, білковий обмін, біосинтез ауксинів ( ріст).

Молібден

Мо

-  Необхідний рослині для утилізації азоту і його фіксації вбобовихRhizobiumbacteria;

-  Пониження активності нітратредуктази на клітинному рівні;

-  Впливає на фосфорний обмін у рослин.

Кобальт

Со

-  Компонент вітаміну В12, необхідного для фіксації азоту в бобових рослинах;

-  Бере участь в активації багатьох ферментів;

-  Впливає на прискорення фаз розвитку.

Сірка

S

-      Входить до складу деяких амінокислот та білків;

-      Входить до складу ферментів, які беруть участь в процесі дихання;

-      Відіграє важливу роль в процесах обміну речовин та енергії;

-      Впливає не на величину врожаю, а на його якість.

 

АгроАптека © 2019. Все права защищены.