Мікроелементи і стійкість рослин у середовищі

Мікроелементи як регулятори фізіологічних і біологічних функцій організму рослин

 

Мікроелементи в житті рослин відіграють дуже важливу роль як регулятори фізіологічних і біологічних функцій організму. Завдяки їх фізіологічній активності вони активують і підсилюють захисні функції рослин.

 

Встановлено, що такі мікроелементи як мідь, цинк, марганець, кобальт, молібден і особливо алюміній позитивно впливають на посухостійкість рослин.  Вони зберігають більш високий рівень синтезу білку і підвищують вміст аскорбінової кислоти, проліну, амідів і нуклеїнових кислот, виконуючих у рослині захисну функцію під час посухи і дії високих температур а також  знижують активність рибонуклеази. Найбільший вплив на посухостійкість здійснюється  в тих випадках, коли період посухи співпадає з критичним (по відношенню до водопостачання) періодом розвитку рослин (утворення тетрад пилку). Рекомендується підвищувати посухостійкість пшениці і ячменю шляхом обробки насіння мікродобривами, які мають в своєму складі кобальт і мідь. Стійкість культур до  високих і низьких перепадів температур забезпечує бор, цинк і марганець.

 

Ряд мікроелементів зменшують денну депресію фотосинтезу, усилюючи пересування вуглеводів до репродуктивних органів зменшують шкідливий вплив посухи і високої температури навколишнього середовища.

 

 Також вони знижують рівень транспірації у рослин в денні години і підвищують її в ранкові, підвищують вміст зв’язаної води та покращують водоутримуючі властивості тканин, а також впливають  на конформацію білків і рухомість води.

 

Вплив бору і молібдену на інтенсивність транспірації у цукрового буряку в фазі розетки.

 

1-                контроль (без замочування насіння); 2- однократне замочування і підсушування насіння (загартування до посухи за Генкелем); 3- двократне замочування і підсушування насіння; 4- теж саме + бор; 5- теж саме +бор + марганець.

 

Вплив обробки насіння кобальтом на активність рибонуклеази в листках соняшника в період посухи.

 

Ордината: активність в умовах од. на 1 мг білку.

Мікроелементи, крім того, зберігають на достатньо високому рівні вміст АТФ, яке знижується  під впливом високих температур.

 

Вплив мікроелементів на вміст АТФ в листках соняшнику.

а – при температурі 20 0С; б – при температурі 50 0С;

 

к – контроль – без внесення мікроелементів.

 

Ордината – кількість АТФ, що визначається по кількості фосфору в мкг н 1г сирої речовини.

 

Для акліматизації рослин найбільше значення має властивість мікроелементів підвищувати їх морозостійкість. Такі елементи як цинк і мідь сприяють цьому. При обробці томатів гербіцидами до складу яких входив цинк, запобігало ураженню рослин низькими температурами (- 50С), а обробка молібденом запобігала випаданню рослин конюшини в холодні і люті зими.

 

Відомо, що залізо пришвидшує цвітіння; бор, мідь, молібден, цинк і фосфор проходження яривізації; бор, марганець, цинк, мідь, алюміній і особливо кобальт розвиток у культур довгого дня при вкороченому дні. Застосування кобальту позитивно впливає (пришвидшує) на  цвітіння культур короткого дня в північних широтах. Це пов’язано з тим, що він подовжує у рослин так званий період критичної ночі, тобто період часу темряви, який необхідний для цвітіння, що сприяє пристосуванню рослин до умов південних широт.

 

Таким чином, вищевикладені факти підтверджують важливість застосування комплексних мікродобрив в сільському господарстві.

 

АгроАптека © 2019. Все права защищены.